ТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЇЇ КУРОРТНИХ ПОСЕЛЕНЬ

Автор(и)

  • Ірина Ковальчук Національний університет біоресурсів і природокористування, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.25128/2519-4577.23.2.6

Анотація

Туристична галузь і її бальнеологічна складова є тою галуззю господарського комплексу, яка дозволяє ефективно використовувати потенціал місцевих ресурсів – ландшафтні, водні, біотичні, бальнеологічні, рекреаційні, етнографічні, архітектурні, історико-культурні, а також традиції місцевого етносу.

Львівська область вважається однією з найбагатших на рекреаційні та лікувально-оздоровчі ресурси областей України. Проте на сьогодні існує багато чинників, які стримують розвиток туристично потенціалу курортних поселень Львівщини. До них належать: недостатній рівень розвитку обслуговуючих галузей господарського комплексу регіону, недостатня державна підтримка туризму як галузі господарства (недосконалість державної нормативно-правової бази, відсутність належного фінансування програм тощо) через воєнні дії на території країни, недостатня координація діяльності галузей міського господарства, відсутність гнучкої системи стимулювання інвестицій в туризм, недостатня кількість засобів розміщення туристів різних категорій, брак коштів для комплексу рекламних заходів з просування туристичного продукту Львівщини на міжнародний туристичний ринок тощо.

В таких умовах визначення туристичного (зокрема бальнеологічного) потенціалу курортних поселень Львівської області, аналіз чинників, які впливають на нього, обґрунтування напрямків його раціонального використання є актуальним завданням, яке потребує подальших досліджень.

Ключові слова: курортні поселення, туристичний потенціал, інфраструктура туризму, природні ресурси туризму, Львівська область.

Біографія автора

Ірина Ковальчук, Національний університет біоресурсів і природокористування

доктор філософії в галузі Природничі науки, старший викладач кафедри готельно-ресторанної справи та туризму

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-13