Том 48, № 1 (2020)

Зміст

Історія та методологія географії

РУХ КРІЗЬ ЧАС: НАРИСИ ІСТОРІЇ ГЕОГРАФІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ PDF
Andrii Kuzyshyn, Lyubomir P Tsaryk
ПОЛЬСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ОХОПЛЕНОЇ ПЕРЕПИСАМИ НАСЕЛЕННЯ 1900 ТА 1921 РОКІВ PDF
Iryna Barna

Фізична географія

ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ І ФУНКЦІОНУВАННЯ СТАВКІВ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ PDF
Eugene Ivanov, Ivan Gritsyuk, Ivan Kovalchuk
ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ ФОРМАЛІЗАЦІЇ ҐРУНТОВИХ ДАНИХ І ТРАНСФОРМАЦІЯ ҐРУНТОВОЇ КАРТИ ЯК ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ДАНИХ ПРО ҐРУНТ PDF
Taras Yamelynets

Економічна та соціальна географія

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Mykhailo Melniichuk, Victoriia Horbach, Maksim Melniichuk
СУЧАСНИЙ РИНОК ПРАЦІ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ PDF
Olena Afonina
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ СТРУКТУРИ СІЛЬСЬКОГО РОЗСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ PDF
Irina Chaika

Рекреаційна географія і туризм

МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ ЯК СКЛАДОВА ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИЗМУ PDF
Zoya Boyko, Nataliia Horozhankina, Kostiantyn Horb
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ В НАЦІОНАЛЬНИХ ПАРКАХ (НА ПРИКЛАДІ НІМЕЧЧИНИ) PDF
Taras Bezsmertniuk, Mykhailo Melniichuk
ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ЕТНОТУРИЗМУ В ТУРІЙСЬКОМУ РАЙОНІ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Nadiia Melnyk, Andrii Melnyk, Roman Kacharovsky
СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНА ОЦІНКА ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИХ РЕСУРСІВ ОБОРОННОГО СПРЯМУВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ) PDF
Andrii Kuzyshyn, Taras Chereshnuk
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ В МЕЖАХ ТРАНСКОРДОННИХ ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ PDF
Volodymyr Khudoba, Olha Chetyrbuk

Конструктивна географія та геоекологія

ПРОСТОРОВО-ЧАСОВА ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ М. ХАРКОВА PDF
Nadiia Maksymenko, Lina Volkova, Andrii Krotko
АНТРОПОГЕННИЙ ВПЛИВ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ГЕОЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ БАСЕЙНУ Р. ЦИР PDF
Vladyslav Sydorchuk, Vasyl Fesiuk

Раціональне природокористування і охорона природи

СУЧАСНИЙ СТАН ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ PDF
Vasyl Fesiuk, Sеrgiy Kryvenyuk
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ РАЙОНУВАННЯ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ PDF
Sergii Sonko, Yurii Kyselov, Marina Shchetyna
ПРОЕКТОВАНИЙ РЛП «БЕРЕЖАНСЬКЕ ОПІЛЛЯ» У СИСТЕМІ ЕКОМЕРЕЖЕВИХ ВІДНОСИН PDF
Lyubomir P Tsaryk, Petro Tsaryk
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ PDF
Lyubov Yankovs'ka, Svitlana Novyts'ka
РЕКРЕАЦІЙНА РОЛЬ ЛІСІВ КОМПЛЕКСНОЇ ЗЕЛЕНОЇ ЗОНИ МІСТА ТЕРНОПІЛЬ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ НАСЕЛЕННЯ PDF
Ihor Kuzyk

Події, Постаті, Повідомлення

ПОСТАТІ, ПОДІЇ, ПОВІДОМЛЕННЯ PDF
1 1
ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА АНАТОЛІЯ МЕЛЬНИКА PDF
1 1
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ PDF
1 1