Том 43, № 2 (2017)

Зміст

Фізична географія

МОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ РЕЛЬЄФУ БЕРЕЖАНСЬКОГО ОПІЛЛЯ PDF
Павло Михайлович Горішній
МОРФОМЕТРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕЛЬЄФУ ЛАНДШАФТІВ ЧОРНОГОРА І СВИДОВЕЦЬ В МЕЖАХ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Микола Миколайович Карабінюк, Іван Васильович Калинич, Владислав Юрійович Пересоляк
ТОПОНІМИ ГОЛОГОРО-КРЕМЕНЕЦЬКОЇ ГРЯДИ ТА МАЛОГО ПОЛІССЯ, ЯКІ ПОВЯЗАНІ З ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НАСЕЛЕННЯ PDF
Наталія Богданівна Таранова, Сергій Володимирович Гулик

Економічна та соціальна географія

ОЦІНКА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ З ПОЗИЦІЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ PDF
Ганна Василівна Машіка
ТИПОЛОГІЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ УКРАЇНИ ЗА РІВНЕМ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧОГО ТРАНСПОРТУ ДО 2014 РОКУ PDF
Зоя Володимирівна Бойко
ЧИННИКИ І НАПРЯМКИ ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ РОЗСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ У СУЧАСНИХ УМОВАХ (НА ПРИКЛАДІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ) PDF
Михайло Михайлович Качайло, Мирослава Романівна Влах
ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ (ЗА ПЕРІОД 2012-2016 РР.) PDF
Віктор Володимирович Грушка, Наталія Анатоліївна Горожанкіна
КОНФЕСІЙНИЙ ПРОСТІР ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ: СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ PDF
Іван Іванович Костащук
ТИПІЗАЦІЯ ПІВНІЧНИХ РАЙОНІВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СТІЙКІСТЮ ДО ВИКЛИКІВ СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ PDF
Владислав Олександрович Бєліков

Рекреаційна географія і туризм

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМ БІЗНЕСОМ В УКРАЇНІ PDF
Ярослав Омелянович Мариняк
ГЕОГРАФІЧНА СУТНІСТЬ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ ТРАНСКОРДОННОМУ РІВНІ PDF
Вероніка Степанівна Грицку
МІСЦЕ ТА ОСОБЛИВОСТІ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ В ТУРИСТИЧНІЙ ІНДУСТРІЇ PDF
Ігор Григорович Пандяк
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Надія Петрівна Стецько
СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ СПОРТИВНИХ ТУРИСТСЬКИХ ПОХОДІВ В УКРАЇНІ PDF
Валентина Володимирівна Остапчук
ОЦІНКА РЕКРЕАЦІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ ЛАНДШАФТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ "КАРМЕЛЮКОВЕ ПОДІЛЛЯ" PDF
Петро Любомирович Царик
ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В ОКРЕМИХ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Надія Вікторівна Чир, Роман Євгенович Качаровський
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТ НИЖНЬОЇ СІЛЕЗІЇ PDF
Іван Романович Рудакевич
ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ГІРСЬКОЛИЖНОГО ТУРИЗМУ РЕГІОНУ PDF
Лариса Іванівна Медвідь, Надія Семенівна Кампов, Сергій Степанович Махлинець
АНАЛІЗ ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ДЕФІНІЦІЙ «РЕКРЕАЦІЯ» ТА «ТУРИЗМ» PDF
Станіслав Валерійович Анісімов
СЕНТИМЕНТАЛЬНИЙ ТУРИЗМ ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ ТА ОДИН З НАЙПЕРСПЕКТИВНІШИХ ВИДІВ ТУРИЗМУ В МЕЖАХ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО ПРИКОРДОННЯ PDF
Віталій Андрійович Козовий

Конструктивна географія та геоекологія

ЕКОЛОГІЧНА НЕБЕЗПЕКА ЗАРЕГУЛЬОВАНИХ ВОДОЙМ (НА МАТЕРІАЛАХ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО СТАВУ) PDF
Любомир Петрович Царик, Ірина Богданівна Позняк, Володимир Любомирович Царик
THE POTENTIAL OF ATMOSPHERIC AIR AND WATER STABILITY UNDER ANTHROPOGENIC PRESSURE IN THE TERNOPIL REGION PDF
Любов Володимирівна Янковська, Ірина Миколаївна Барна
LANDSCAPE-ECOLOGICAL INVESTIGATIONS OF THE SERET RIVER WITHIN TEREBOVLIA AREA PDF
Надія Петрівна Стецько
БІОІНДИКАЦІЙНІ МЕТОДИ ДЛЯ ПОТРЕБ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ЯКОСТІ ДОВКІЛЛЯ PDF
Людмила Русланівна Грицак, Ірина Миколаївна Барна
ВПЛИВ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ В УКРАЇНІ НА ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ТЕРИТОРІЇ PDF
Наталія Олегівна Лісова
ОПТИМІЗАЦІЯ ЛАНДШАФТНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ (НА МАТЕРІАЛАХ СЕЛА РОМАНІВКА ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ) PDF
Світлана Романівна Новицька
СЕЛИТЕБНЕ НАВАНТАЖЕННЯ НА ЛАНДШАФТИ КАНЬЙОННОЇ ДОЛИНИ ДНІСТРА PDF
Галина Олександрівна Маліновська

Раціональне природокористування і охорона природи

ОСОБЛИВОСТІ РЕКРЕАЦІЙНОГО ЛІСОКОРИСТУВАННЯ В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ PDF
Мирослава Романівна Питуляк, Микола Васильович Питуляк
УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКИЙ ПРОЕКТ «ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЛЯ ІДЕАЛЬНОГО НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ» PDF
Ігор Юрійович Чеболда, Іван Григорович Каплун, Ігор Романович Кузик