Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія

Часопис «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка» було засновано у 1997 році. У 2007 році отримано чергове свідоцтво про державну реєстрацію ТР № 241 від 18.11.2007 року. З 2010 року збірник входить до переліку наукових фахових видань ВАК України( свідоцтво про держреєстрацію КВ №15878- 4350Р від 12.10.2010 року). У 2015 році збірник перереєстровано ВАК України в якості наукового фахового видання. Він входить до української реферативної бази даних «Україна наукова», матеріали публікуються у реферативному журналі «Джерело» та індексуються у Google Scholar. З 2017 року матеріали журналу індексуються у наукометричних базах Journal Faktor та Jifaktor. З моменту заснування опубліковано 45 випусків (2 випуски на рік). Дописувачами журналу є науковці з усіх регіонів України, а також Білорусі, Молдови, Азербайджану, Польщі. Журнал виконує широкий спектр функцій, які в цілому дають уявлення про: напрями розвитку географічної науки, її досягнення і конкурентоспроможність. Публікуються статті провідних вчених України з теоретичних і прикладних проблем географії, вчених академічних наукових установ та вузівської науки, докторантів, аспірантів в якості апробації результатів дисертаційних досліджень. Регулярно публікується інформація про нові монографічні дослідження в галузі географії і суміжних наук, резолюції проведених наукових конференцій, визначні наукові події, ювілеї вчених.